વૃશ્ચિક-લગ્‍ન અને દાંપત્ય જીવન
વૃશ્ચિક રાશીની વ્‍યક્તિ પોતાના સાથી સાથે અધિકતમ સંતોષ મેળવવા ઇચ્‍છે છે. આવું ન થાય ત્‍યારે તેઓ વિવાહ સંબંધ પણ તોડી નાખે છે. તેઓ પોતાની પત્‍નીને એક પ્રેમ‍િકાની ભૂમિકામાં જોવા ઇચ્‍છે છે. તેઓ પોતાના સાથી પર શાસન કરવા પ્રયત્‍ન કરે છે. પરસ્‍પરના પ્રેમથી તેમનું સેક્સ જીવન સુખી થઇ શકે છે.

રાશી ફલાદેશ