વૃશ્ચિક-ભાગ્યશાળી દિવસ
વૃશ્ચિક રાશીનો મંગળ સાથે નજીકનો સંબંધ છે માટે તેમનો ભાગ્યશાળી દિવસ મંગળવાર છે. આ દિવસ તેને પ્રસન્‍ન રાખે છે. સાથે સાથે સોમવાર અને ગુરૂવાર પણ શુભ છે. શનિવાર અને બુધવાર અશુભ રહે છે. રવિવાર આર્થીક રીતે સારો રહે છે. જે દિવસે મકર રાશીનો ચંદ્ર હોય ત્‍યારે મહત્‍વપૂર્ણ કામનો આરંભ કરવો નહીં.

રાશી ફલાદેશ