વૃશ્ચિક-મિત્રતા
વૃશ્ચિક રાશીને - કર્ક, સિંહ, મેષ, ધન અને મીન રાશી સાથે સારી મિત્રતા રહે છે. તેમની સાથે મિત્રતા ઉપરાંત ભાગીદારી પણ સારી રહે છે. તુલા, ધન અને મેષ રાશીની સાથે ઉદાસીન રહે છે. વૃષભ સાથે વિરોધી આકર્ષણ રહે છે. મિથુન અને કન્‍યા રાશી સાથે હંમેશા ઝગડા રહે છે. તેમને વૃશ્ચિક સાથે પણ મેળ નથી. જો બે વૃશ્ચિક રાશીની વ્‍યક્તિ સત્તાત્‍મક સમસ્‍યાથી દૂર રહે તો જીવનમાં સઘળું મેળવી શકે છે.

રાશી ફલાદેશ