જોક્સ

ટીચર-સ્ટૂડેંટસ જોક્સ

મંગળવાર, 20 નવેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ-નોનવેજ જોકસ

મંગળવાર, 20 નવેમ્બર 2018

ગુજરાતીજોકસ-મમ્મીની ગિફ્ટ

સોમવાર, 19 નવેમ્બર 2018

ગુજરાતી એડલ્ટ જોક્સ - ખુશી

સોમવાર, 19 નવેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - મારી સાથે લગ્ન

રવિવાર, 18 નવેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - પત્ની થઈ આતુર

શનિવાર, 17 નવેમ્બર 2018

બકો- માથાના દુ:ખાવાની ગોળી આપો ...

શુક્રવાર, 16 નવેમ્બર 2018

નરેન્દ્ર મોદી Vs રાહુલ ગાંધી

ગુરુવાર, 15 નવેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોકસ- બીપી વધી રહ્યુ છે

મંગળવાર, 13 નવેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોકસ- ટેંશન સાથે ઉંઘ

રવિવાર, 11 નવેમ્બર 2018

ગુજરાતી એડલ્ટ જોક્સ

મંગળવાર, 30 ઑક્ટોબર 2018