વૃશ્ચિક- પસંદ
વૃશ્ચિક રાશિની વ્‍યક્તિ પોતાની પસંદમાં જાગૃત હોય છે. કિંમતી કાર, વિશિષ્‍ટ પ્રકારના ઘરેણાં તેમને પસંદ છે. સ્‍વાદિષ્‍ટ ભોજન પ્રિય છે. રોમાંસ અને ગુનાહને લગતા પુસ્‍તકો વાંચવા ગમે છે.

રાશી ફલાદેશ