વૃશ્ચિક-પ્રેમ સંબંધ
વૃશ્ચિક રાશીની વ્‍યક્તિને પ્રેમની પ્યાસ હોય છે. પ્રેમ તેમની શક્તિ છે. તેમને પ્રેમના બદલામાં પ્રેમ જોઇએ છે. કેટલાક લોકો તેમને કામુક કહે છે. તેમનો પ્રેમ અલગ પ્રકારનો હોય છે. તેઓ ભ્રમના શિકાર રહે છે. સેક્સ અને સર્જનની બાબતમાં તેઓ સિંહથી વધારે શક્તિશાળી છે. માટે તેમની હાજરીની સર્વને ખબર પડી જાય છે. તેઓ પોતાની ઇચ્‍છાઓને બીજા પર ઢોળી દે છે. તેઓ કામને હથિયારના સ્‍વરૂપમાં ઉપયોગ કરી શકે છે. ક્યારેક સ્‍વયં પણ તેનો શિકાર થઇ જાય છે. તેમનો પ્રેમ સૌંદર્ય અને શારીરિક બાબતોથી જોડાયેલો છે. તેઓ લાગણીશ‍િલ હોય છે. ઉમર સાથે તેમનો પ્રેમ પણ પૌઢ થાય છે. તેઓ શક્તિશાળી હોવા છતાં આત્‍મવિશ્વાસનો અભાવ તેમનામાં જોવા મળે છે. તેઓ પ્રેમને ફક્ત શારીરિક ક્રિયા જ માનતા નથી બૌદ્ધિક એકરૂપતા માને છે. તેઓ રહસ્‍યમય વ્‍યક્તિ તરફ આકર્ષાય છે અને પોતાના સાથી પાસેથી પૂર્ણ વિશ્વાસની અપેક્ષા રાખે છે. વિજાતીય સંબંધ - વૃશ્ચિક રાશીને વિજાતીય પાત્ર તરફ આકર્ષણ રહે છે. તેઓમાં વ્‍યક્તિગત આકર્ષણની શક્તિ હોય છે. તેઓ વિરોધી લિંગને પોતાની તરફ આકર્ષ‍િત કરે છે અને તેનો સદ્દઉપયોગ અને દુરઉપયોગ બંને કરે છે. વૃશ્ચિક કામ વાસના સાથે વધારે જોડાયેલા પણ જોવામાં આવે છે. કોઇ પણ પ્રકારનું વ્યસન તેમને અવશ્ય હોય છે. ક્યારેક તેઓ પોતાની કામ વાસનાના ઉગ્ર રૂપમાં આવે છે. બાદમાં તેઓને પશ્ચાતાપ પણ કરવું પડે છે. માટે તેમણે સંયમ રાખવો જરૂરી છે.

રાશી ફલાદેશ