મેષ-શુભ રંગ
મેષ રાશી માટે લાલ અને સફેદ રંગ શુભ હોય છે. આ રંગના વસ્‍ત્રો પહેરવાથી માનસિક શાંતિ મળે છે. ખીસ્‍સામાં હંમેશા લાલ રંગનો રૂમાલ રાખવાથી લાભ થાય છે.

રાશી ફલાદેશ