મેષ-ચરિત્રની વિશેષતા
મેષ રાશીના ચરિત્રના મુખ્‍ય લક્ષણો - દુરાગ્રહી, સ્‍વાર્થી, ઉદ્યમી, આક્રમક, હિંસક, આવેગી. ચરિત્ર વિકાસના લક્ષણો - જોશીલો, સમર્થ, પરીશ્રમી, આગેવાન, મનથી અડગ, જીદ્દી, પોતાની ઓર સાચો હોય છે. નવા વિચારો પર મનન કરે છે. અંતઃ કરણના લક્ષણ - વિચાર, આયોજન અને ઇચ્‍છા દ્વારા પૃથ્વી પર દેવ તત્‍વની અભિવ્યક્તિમાં સહાયક, ચેતનાની નવી સીમામાં પ્રવેશ, બીજા માટે ઉદાહરણ રૂપ, ધાર્મિક નિયમોનું પાલન, વિચારોના નવા અને પ્રેરણા ના રસ્‍તા આપવા, અંતરાત્‍માની ઇચ્‍છામાટે જીદ્દી.

રાશી ફલાદેશ