તુલા-ભાગ્યશાળી રત્‍ન
તુલા રાશીની વ્‍યક્તિ માટે ભાગ્યશાળી હીરો છે. માટે તેમણે શુક્ર ખરાબ હોય તો હીરો પહેરવો જોઇએ. શુક્રવારે ચાંદી કે પ્લેટીનમની વીટીમાં ૧ રત્તીના હીરાને મઢાવીને શુક્રનું ધ્‍યાન ધરીને મધ્‍યમાં આંગળીમાં પહેરવું જોઇએ. પશ્ચિમની પદ્ધતિ પ્રમાણે તુલા રાશી માટે નીલમ, ફિરોજા અને દૂધિયા સારૂ ફળ આપે છે.

રાશી ફલાદેશ