તુલા-શુભ રંગ
તુલા રાશીની વ્‍યક્તિ માટે સફેદ, આછો આસમાની રંગ ભાગ્યશાળી છે. આ રંગના વસ્‍ત્ર પહેરવાથી માનસ‍િક શાંતિ મળે છે. ખીસ્‍સામાં હંમેશા સફેદ રંગનો રૂમાલ રાખવાથી લાભ થાય છે. પોતાના વસ્‍ત્રમાં સફેદ, આછો આસમાની, ભૂરો કે ક્રીમ રંગને કોઇ પણ સ્‍વરૂપમાં ચોક્કસ પસંદ કરવો જોઇએ.

રાશી ફલાદેશ