તુલા-ભાગ્યશાળી દિવસ
તુલા રાશીનો શુક્ર સાથે નજીકનો સંબંધ છે માટે તેમનો ભાગ્યશાળી દિવસ શુક્રવાર છે. આ દિવસ તેને પ્રસન્‍ન રાખે છે. સાથે સાથે સોમવાર અને શનિવાર પણ શુભ છે. રવિવાર અને બુધવાર અશુભ રહે છે. જે દિવસે ધન રાશીનો ચંદ્ર હોય ત્‍યારે મહત્‍વપૂર્ણ કામનો આરંભ કરવો નહીં.

રાશી ફલાદેશ