તુલા-ચરિત્રની વિશેષતા
તુલા રાશીના ચરિત્રના મુખ્‍ય લક્ષણો - સર્વને ખુશ રાખવાની ઇચ્‍છા, અન્‍ય પર નિર્ભય, અસ્‍િથર મન, અનિર્ણાયક, પોતાને અથવા ભાગીદારને વધારે મહત્‍વ આપવું, પોતાની ખૂબીઓ વિશે અજાણ. ચરિત્ર વિકાસના લક્ષણો - માનવીય મૂલ્યોની અનુભૂતિ, શારીરિક અને આત્‍િમક જીવન વચ્‍ચે સંતુલનના પ્રયાસ કરવા, સર્વ ક્ષેત્રો તરફ સંયમ રાખવો. અંતઃ કરણના લક્ષણ - વ્‍યક્તિત્‍વ અને આત્‍િમક જીવન વચ્‍ચે સમતુલા જાળવવી, ભૌ‍તિક ઇચ્‍છાઓ અને બૌદ્ધિક આધ્‍યાત્‍િમક પ્રેમની વચ્‍ચે સમન્‍વય કરવો. બુદ્ધિના ઉપયોગ દ્વારા જવાબદારી નિભાવવી. ઉચ્‍ચતર આત્‍માકા ભાગીદાર થવું, આકર્ષણના નિયમને સમજવું, ખુદને બૃહદ સંપૂર્ણતાનો હિસ્‍સો સમજવું.

રાશી ફલાદેશ