વૃષભ-લગ્‍ન અને દાંપત્ય જીવન
વિવાહના સંબંધમાં વૃષભ રાશી વૃશ્ચિકને પોતાની તરફ આકર્ષે છે. તેમની નજરમાં વૃશ્ચિક મુખ્‍ય છે. આમ તો કન્‍યા રાશી સાથે તેમના સંબંધ રોમાંટિક હોય છે પરંતુ તે કાયમી નથી રહેતા. કન્‍યા રાશી પોતેજ સંબંધ તોડી નાખે છે. વૃષભ પ્રેમના સંબંધમાં ગૃહાભિમુખ હોય છે. વૃષભ રાશીનો પુરૂષ દરેક વસ્‍તુના ઉત્તમ સ્‍વરૂપને મેળવવા ઇચ્‍છે છે. તેમાં ભોજન અને સેક્સ બનેની ભૂખ વધારે હોય છે. તેઓને પૂર્ણ આત્‍મસમર્પણ જોઇએ છે. પૂર્ણ ભોજન અને પૂર્ણ કામ-તૃપ્‍ત‍િ બંનેની વધારે જરૂરત હોય છે. પોતાની પત્‍નીની સેક્સ પ્રત્‍યે ઉદાસીનતાથી તેને ક્રોધ આવે છે. તેમનો સેક્સ વ્‍યવહાર ઘણો કઠોર હોય છે. સેક્સ પ્રિય પત્‍ની કે પ્રેમ‍િકા તેને વધારે ગમે છે અને તેના માટે તેઓ બધુંજ કરે છે. વૃષભ રાશીના સ્‍િત્ર-પુરૂષ બંનેને સર્વોત્તમના આકાંક્ષી અને સેક્સ ના ભૂખ્યા હોય છે. લગ્ન જીવનમાં પતિ-પત્‍ની વચ્‍ચે ચક-મક ચાલ્યાજ કરે છે. છતાં એક-બીજો છોડતા નથી ખટપટ બાદ ફરીથી તેઓ એક થઇ જાય છે.

રાશી ફલાદેશ