વૃષભ-ભાગ્યશાળી દિવસ
વૃષભ રાશીનો શુક્ર સાથે નજીકનો સંબંધ છે માટે તેમનો શુભ દિવસ શુક્રવાર છે. સાથે બુધવાર અને શનિવાર પણ સારા રહે છે. જે દિવસે વૃશ્ચિક રાશીનો ચંદ્ર હોય ત્‍યારે મહત્‍વપૂર્ણ કામનો આરંભ કરવો નહીં.

રાશી ફલાદેશ