વૃષભ- પસંદ
વૃષભ રાશીની વ્‍યક્તિને જ્યોતિષના પુસ્‍તકો વાંચવા, રમત-ગમત, સારી વસ્‍તુઓનો સંગ્રહ કરવો, નૃત્‍ય, ગાયન, કથા-‍કીર્તન, સતસંગ વગેરે માંથી કોઇ એક વધારે પસંદ હશે. પુરૂષોને રમત અને સ્‍ત્રીઓને વસ્‍ત્રોનો શોખ હોય છે. તેઓ વિવિધ ઘટના અને સ્‍થાનનાં વર્ણન કરવામાં રસ લે છે.

રાશી ફલાદેશ