કર્ક-લગ્‍ન અને દાંપત્ય જીવન
કર્ક રાશીની વ્‍યક્તિને સમાન સ્‍તરના જીવનસાથી પસંદ છે. તેઓ સ્‍વતંત્ર રહેવું વધારે પસંદ કરે છે. પત્‍નીના અધિકારમાં રહેવું કે તેની ખુશામત કરરવું પસંદ નથી. જો જીવન સાથી પોતાના કામમાં હસ્‍તક્ષેપ કરે તો તે પણ પસંદ નથી. તેઓ જીદ્દી હોય છે માટે મુશ્કેલી પણ ઉઠાવે છે. બેકાર ચર્ચા કે કામ પસંદ નથી. તેમને પત્ર લખવાનો અને પત્‍ની માટે સમય નથી રહેતો. ઇમાનદાર હોવાથી રૂપીયા ભેગા થતા નથી.

રાશી ફલાદેશ