કુંભ-આજીવિકા અને ભાગ્ય
કુંભ રાશિના વ્યક્તિ આજીવિકાના કયા ક્ષેત્રમા સફળતા પ્રાપ્ત કરશે એ તો જન્મ કુંડળીનાં ગ્રહોની સ્થિતિ જોયા બાદ ખબર પડે. પરંતુ સામાન્ય રીતે કુંભ રાશિની વ્‍યક્તિ વૈજ્ઞાનિક, સામૂહિક, જ્યોતિષ, યાન ચાલક પ્રવક્તા, શોધકર્તા ના કાર્યમા ઉપયુક્ત રહે છે. તેમને જાસૂસી પ્રકૃતિનો ધંધો પ્રિય હોય છે. આ લોકો જ્યોતિષ કે તકનિકિ વિશેષજ્ઞ વગેરે પણ હોઇ શકે. તેઓ સમયના પાબંધી નથી હોતા, જે વાત જે સમયે થાય તેને તેના રૂપે ઢાળી લે છે.

રાશી ફલાદેશ