કન્યા-ભાગ્યશાળી દિવસ
કન્‍યા રાશીનો બુધ સાથે નજીકનો સંબંધ છે માટે તેમનો ભાગ્યશાળી દિવસ બુધવાર છે. આ દિવસ તેને પ્રસન્‍ન રાખે છે. સાથે સાથે શનિવાર અને શુક્રવાર પણ શુભ છે. જે દિવસે ધન રાશીનો ચંદ્ર હોય ત્‍યારે મહત્‍વપૂર્ણ કામનો આરંભ કરવો નહીં.

રાશી ફલાદેશ