મકર-લગ્‍ન અને દાંપત્ય જીવન
મકર રાશીવાળા ની નજરે લગ્ન સુરક્ષા અને એકતાનુ પ્રતિક હોય છે અને તે જીવનમાં ખુશીઓ લાવનારુ હોય છે. તેમના સાથી અને મિત્રોનું તેમના જીવનમા મહત્વપૂર્ણ સ્થાન હોય છે. પત્નિ કાર્યકુશલ અને ચતુર મળે છે, જેથી તેમનુ સાંસારિક જીવન પણ સુખી રહે છે.

રાશી ફલાદેશ