મકર-ભાગ્યશાળી દિવસ
મકર રાશીનો શનિ ગ્રહથી નિકટનો સંબધ છે, માટે તેમના માટે ભાગ્યશાળી દિવસ શનિવાર હોય છે. તેમના માટે રવિવાર અને શુક્રવાર શુભ, સોમવાર મધ્યમ, ગુરુવાર અને મંગળવાર અશુભ હોય છે. જે દિવસે તુલા રાશીનો ચંદ્રમા હોય તે દિવસે મહત્વના કામનો પ્રારંભ કરવો નહી.

રાશી ફલાદેશ