ગુજરાતી જોક્સ - ભારતીય પત્ની સંસ્કારો વાળી હોય છે

મંગળવાર, 4 ફેબ્રુઆરી 2020 (13:17 IST)
ભારતીય પત્ની સંસ્કારો વાળી હોય છે 
તે ક્યારેય પોતાના પતિને બધાની સામે 
"Abe Gadhe" " Oye Gadhe" 
"Sun Gadhe"
કહીને નથી બોલાવતી 
Shortમાં "A.G" "O.G" "Suno. G"
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર