ગુજરાતી જોક્સ- સાળી અને ઘરવાળીમાં

મંગળવાર, 4 ફેબ્રુઆરી 2020 (12:43 IST)
સાળી અને ઘરવાળીમાં 
બહુ મોટું અંતર છે સાહેબ 
 
જૂતા ચોરે એને સાળી 
કહેવાય
ને જૂતા મારે એને 
ઘરવાળી કહેવાય..!!

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર