વેલેંટાઈન ડે આવ્યું છે લઈને મસ્ત જોક્સ

સોમવાર, 3 ફેબ્રુઆરી 2020 (15:18 IST)
વેલેંટાઈન ડે આવ્યું છે લઈને મસ્ત જોક્સ 
14 ફેબ્રુઆરી વેલેંટાઈન ડે છે. પ્રેમી જોડા આખા  વેલેંટાઈન અઠવાડિયાને ખૂબ ઉત્સાહ અને જશ્ન સાથે ઉજવી રહ્યા છે. આ જોકસ ઈટરનેટ પર બહુ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. 
 વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર