ગુજરાતી જોક્સ - ટીચર ખાટલો પથારો

મંગળવાર, 28 જાન્યુઆરી 2020 (17:02 IST)
ટીચર - જેને એક લેસન યાદ હશે 
તે મારા હાથ પર કિસ કરશે 
 
અને જેને બે લેસન યાદ હશે 
તે મારા ગાલ પર કિસ કરશે 
 
ભૂરો- ટીચર ખાટલો પાથરો 
એની માને આખી ચોપડી યાદ છે.. 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર