ગુજરાતી જોક્સ- ગામડાની પત્ની પતિનુ નામ નહી લે તો..

રવિવાર, 26 જાન્યુઆરી 2020 (14:12 IST)
ગામડાની પત્ની આધાર કાર્ડ બનાવા ગઈ 
 
ઓપરેટર- તમારા પતિનુ નામ બોલો 
 
સ્ત્રી - પતિનુ નામ ન લેવાય એટલે કહ્યુ
3 ગન + 3 ગન 
 
ઓપરેટર - આ કેવું નામ 
 
પાછળ એક કાકાએ જણાવ્યું 
3 ગન + 3 ગન એટલે કે 6ગન (છગન)  
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર