જોક્સ -ફેસબુક પર બે પ્રકારના લોકો મળે છે

ગુરુવાર, 16 જાન્યુઆરી 2020 (11:30 IST)
ફેસબુક પર બે જ પ્રકારના લોકો મળે છે 
 
એક મુલાકાત ના કાબિલ અને 
 
બીજુ મુક્કા લાતના 
કાબિક 
    

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર