ગુજરાતી જોક્સ- અમે તો સાધુ છે દીકરા -બાબાજીનો કમાલનો જોક્સ

મંગળવાર, 7 જાન્યુઆરી 2020 (17:25 IST)
કાલે એક બાબાથી મળ્યુ 
મે પૂછ્યું- કેમ છો બાબાજી 
 
બાબાજી બોલ્યા- અમે તો સાધુ છે દીકરા 
 
અમારા "રામ" અમે જેમ રાખે છે 
અમે તેમજ રહીએ છે. 
 
તમે તો સુખી છો ના દીકરા...? 
 
મેં બોલ્યો- અમે તો સંસારી લોકો છે બાબાજી 
 
અમારી "સીતા" અમે જેમ રાખે છે અમે તેમજ રહીએ  છે. 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર