ગુજરાતી જોક્સ - હાસ્ય કોર્નર

સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી 2020 (16:34 IST)
ગામડાઓમાં 
 
માસ્ટરની ઘરવાળીને 
માસ્ટરની જ કહે છે 
ભલે એ ચોથી ફેલ હોય 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર