ગુજરાતી જોક્સ - ચૂંટણી પછી પ્રચાર કોણ કરે

મંગળવાર, 7 મે 2019 (15:54 IST)
ગુજરાતી જોક્સ - ચૂંટણી પછી પ્રચાર કોણ કરે 
 
પત્ની- લગ્ન પછી તમે મને પ્રેમ જ નહી કરતા 
 
પતિ- ગાંડી છે શું 
 
પરીક્ષા ગુજરાતી જોક્સ - ચૂંટણી પછી પ્રચાર કોણ કરે છે!! 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર