ગુજરાતી જોક્સ -બહાર બહુ ઠંડ છે

ગુરુવાર, 31 જાન્યુઆરી 2019 (16:52 IST)
શિયાળામાં ઉઠીને વૉક પર ગયા બહાર વધારે ઠંડ હતી
તો પાછો આવી ગયો અને પત્ની પાસે સૂઈ ગયો ....
 
પતિ- બહાર બહુ ઠંડ છે !!
 
પત્ની - હા તોય તે ગાંડો વૉક પર ગયો છે !!!!!!!!
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર