જોક્સ - લગ્ન

ગુરુવાર, 27 જૂન 2024 (14:06 IST)
પત્ની પતિનેઃ તેં કહ્યું હતું કે લગ્ન પછી

પણ તું મને બહુ પ્રેમ કરશે?
પતિ- માફ કરજો દોસ્ત!

મને શું ખબર હતી કે મારી સાથે લગ્ન થશે ?

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર