જોક્સ ચંપલને મિક્સ

મંગળવાર, 16 એપ્રિલ 2024 (15:08 IST)
ડોક્ટરઃ જ્યારે તમે તણાવમાં

 હોવ ત્યારે તમે શું કરો છો?
સંતાજી, હું મંદિર જાઉં છું.
 
ડૉક્ટર: બહુ સારું, તમે ત્યાં ધ્યાન કરો છો?
 
સંતા - ના, હું લોકોના ચંપલને મિક્સ

કરી આડી અવડી કરી નાખુ  છુ 

અને પછી જોતો જ રહું છું.
 
તેમને તણાવમાં જોઈને મારો તણાવ દૂર થઈ જાય છે.

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર