ગુજરાતી જોક્સ- 34ની સાઈઝની ચપ્પ્લ આપો

રવિવાર, 18 જૂન 2023 (17:52 IST)
જોક્સ - ડોસીમાં ચપ્પ્લની દુકાનમાં
 
ડોસીમાં ચપ્પ્લની દુકાનમાં 
 
છોકરાને- 34ની સાઈઝની ચપ્પ્લ આપો 
 
 
માસી પહેલા યાદ કરો શું લેવા આવ્યા છો 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર