ગુજરાતી જોક્સ- સૌથી વધુ નશો

ગુરુવાર, 14 સપ્ટેમ્બર 2023 (18:54 IST)
માસ્તર જી – સૌથી વધુ નશો છે શામાં છે ? 
 
ચિન્ટુ - પુસ્તકમાં.
 
માસ્તર - કેવી રીતે?
 
ચિન્ટુ- કારણ કે 
પુસ્તક ખોલતાં જ મને ઊંઘ આવી જાય છે.

 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર