ગુજરાતી જોક્સ- ચિન્ટુને મચ્છર કરડ્યો

મંગળવાર, 5 સપ્ટેમ્બર 2023 (16:40 IST)
રાત્રે ચિન્ટુને મચ્છર કરડ્યો હતો.
 
ગુસ્સામાં ચિન્ટુ આખી રાત મચ્છરો મારવા ચપ્પલ લઈને તેની પાછળ દોડતો રહ્યો. 
આ કરતા- કરતા સવાર થઈ ગઈ. તેમ છતાં તેને મારી ન શક્યો.
 
ચિન્ટુ- વાંધો નહીં, તેને મારી ન શક્યો, પણ સદ્ભાગ્યે મેં તેને આખી રાત સૂવા ન દીધી.
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર