ગુજરાતી જોક્સ- મંગળસૂત્ર

સોમવાર, 21 ઑગસ્ટ 2023 (16:03 IST)
પપ્પુ: મેડમ મારુ એક સવાક છે 
3 છોકરી આઈસ્ક્રીમ ખાઈ રહી છે.
1 ચાટે છે  1 કાપીને , 1 ચૂસીને 

કહો કે કોના લગ્ન થયા છે. 
શિક્ષક શરમાવીને જે આઈસ્ક્રીમ ચૂસી રહી છે.
પપ્પુ: ના જેના ગળામાં મંગળસૂત્ર છે 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર