સંતા- ખૂબ સુંદર નામ છે

ગુરુવાર, 1 જૂન 2023 (15:46 IST)
એયરહોસ્ટેસ્ટના જમણી ચેસ્ટ પર બેચ લાગ્યું હતું  
જેના પર લખ્યું હતું શેફાલી 
 
સંતા- ખૂબ સુંદર નામ છે 
 
એયરહોસ્ટેસ્ટ - thanks 
 
સંતા- બીજાનું નામ નથી રાખ્યું

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર