આજનો જોકસ- ગર્ભવતી છે

મંગળવાર, 25 એપ્રિલ 2023 (13:45 IST)
પિતા: દીકરા, મેં તારા માટે છોકરી શોધી છે.
તે રૂપવતી, ગુણવતી અને સરસ્વતી છે.
દીકરોઃ પપ્પા પણ હું બીજાને પ્રેમ કરું છું અને તે ગર્ભવતી છે.

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર