ગુજરાતી જોક્સ - ત્રણ રાણીઓ

મંગળવાર, 8 જૂન 2021 (16:30 IST)
બાળક (વાર્તા સાંભળ્યા પછી) માતા થી- 
મા મને પણ ત્રણ રાણીઓ જોઈએ 
એક ભોજન બનાવશે 
બીજી ગીતે ગાશે 
ત્રીજી મને નવડાવશે 
માતા( મુસ્કુરાવતા) અને તૂ ઉંઘશે કોની સાથે 
 
બાળક- ઉંઘીશ તો હુ મારી મા સાથે 
મા( ભાવુક) - મારો લાલિયો સૌ વર્ષ જીવે 
 
પિતા- પણ દીકરા આ જણાવ કે તે રાણીઓ કોની પાસે ઉંઘશે 
બાળક- તે પાપા સાથે ઉંઘી જશે 
 
પાસે બેસેલા પાપા- જુગ -જુગ જીવો મારા લાલિયો 
મારો લાડકો મારો દીકરો હજાર વર્ષ જીવે 
 
પાપાના આગળના ચાર દાંત 
એક જ વેલણમાં બહાર આવી ગયા................ 
ગુજરાતી જોક્સ - ત્રણ રાણી
ઓ 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર