પૈસા વાળા તો ક્યાં પણ જઈ શકે છે.

ગુરુવાર, 3 જૂન 2021 (12:17 IST)
પહેલી- ખબર છે આપણા ગામના સરપંચ કોમામાં ચાલી ગયા 
 
બીજી- હા બેન પૈસા વાળા તો ક્યાં પણ જઈ શકે છે. 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર