ગુજરાતી જોક્સ- રસી લગાવી લીધી છે

રવિવાર, 23 મે 2021 (17:13 IST)
પહેલા કોઈ મેહમાન આવતા હતા તો કહે
તા હતા 
ડરો નહી 
કૂતરાને રસી લાગી છે 
હવે કહીશ 
ડરવુ નહી 
અમે રસી 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર