ગુજરાતી જોક્સ - લગ્નમાં ફૂફા

બુધવાર, 19 મે 2021 (20:52 IST)
લગ્નમાં ફૂફા મેરેજ ગાર્ડનની બહાર બેસ્યા હતા 
 
કોઈએ પૂછ્યુ બહાર શા માટે બેસ્યા છો ફૂફાજી 
 
ફૂફાજી- અહીં બેસીને મેહમાન ગણી રહ્યો છુ જેમ ક પચાસથી 
ઉપર થઈ જશે તેમજ 
પોલીસને ફોન કરીશ 
ન ખાઈશ ન ખાવા દઈશ 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર