ગુજરાતી જોક્સ- દિલ્હીમાં કૂતરું બીમાર છે...

ગુરુવાર, 29 એપ્રિલ 2021 (21:38 IST)
ટીચર- દિલ્હીમાં 
કુતુબ મીનાર છે 
ભૂરો ક્લાસમાં ઉંઘી રહ્યો હતો 
ટીચર તેને ઉઠાવ્યો અને પૂછ્યુ 
બોલ તો મેં હમણા શું કહ્યુ હતું 
ભૂરો -દિલ્હીમાં કૂતરું બીમાર છે... 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર