ગુજરાતી જોક્સ-વેક્સીન સેંટર

રવિવાર, 23 મે 2021 (17:11 IST)
બેનપણી 1- લૉકડાઉન છે કેવી રીતે મળીશ 
 
બીજી બેનપણી- વેક્સીન સેંટર પર આવ.. 
આમ પણ ત્યાં જલ્દી નંબર નહી લાગે
આરામથી વાત કરીશ 
 
Moral- જ્યાં ચાહ છે ત્યાં રાહ છે…

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર