ગુજરાતી જોક્સ- હવે 400 ની વાત છે અને...

ગુરુવાર, 11 એપ્રિલ 2024 (13:35 IST)
હવે આપણે ચારસોથી વધુ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ ...
 
પરંતુ મેના અંત સુધીમાં 250 સુધીની વાત થશે.
 
અને,
 
જૂનના પ્રથમ સપ્તાહમાં તે ઘટીને 175-200 થઈ જશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,
 
,
,
હું એક ડઝન હાપુસ કેરી
 
ના ભાવ કહું છું.
 
દરેક બાબતમાં રાજકારણ લાવવું યોગ્ય નથી
 
અને આટલા ખુશ થવાની જરૂર નથી
 
 
આવશે તો............
 
હા, બરાબર સમજાયું

 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર