નાતાલ (મેરી ક્રિસમસ)

નાતાલ વિશે આટલી વાતો જાણો છો ?

સોમવાર, 4 ડિસેમ્બર 2017

સાંતા ક્લોઝ કયાં રહે છે?

શનિવાર, 19 ડિસેમ્બર 2015
ફેસ્ટિવલ સીઝનના પડધા થઈ ચૂક્યા છે અને ક્રિસમસના આવવાના એક મહિના પહેલા જ કેક મિક્સિંગનો રિવાજ હોય છે....
ઈસાઈ સમાજનો મુખ્ય તહેવાર ક્રિસમસ નજીક આવતા જ ચર્ચની સુંદરતાને ચાર ચાંદ લાગી ગયા છે. ચર્ચ સફેદ રોશનીથ...
સદાબહાર ઝાડિયોને ઈસુના યુગ પહેલાં પણ પવિત્ર માનવામાં આવતાં હતાં. આનો મૂળ આધાર તે રહ્યો છે કે આ વૃક્ષ...
ભારતની અંદર ભલેને ખ્રિસ્તીઓની સંખ્યા ઓછી હોય પરંતુ આખી દુનિયામાં મોટા ભાગના લોકો ખ્રિસ્તી ધર્મ ધરાવ...
મેદો, બેકિંગ પાવડર અને મીઠા સોડાને મેદાની ચારણીથી બે વાર ચાળો. ઘી અને ખાંડને એક વાડકીમાં હલકા થવા...