ગુજરાતી જોક્સ - ડિમ્પીના મજેદાર જોક્સ

સોમવાર, 24 ફેબ્રુઆરી 2020 (16:14 IST)
ડિમ્પી- તારું નામ 
વિશી- શેરસિંહ 
ડિમ્પી-પિતાનું નામ 
વિશી- શમશેરસિંહ 
ડિમ્પી- ક્યાં રહે છે 
વિશી-શેરવાળી ગલીમાં
ડિમ્પી- ક્યાં જઈ રહ્યો છે 
વિશી-શેરનો શિકાર કરવા 
ડિમ્પી- તો અહી કેમ ઉભો છે 
વિશી- આગળ કૂતરા ઉભા છે.  

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર