ગુજરાતી જોક્સ - દેવસેના સેવ દેના

શનિવાર, 22 ફેબ્રુઆરી 2020 (15:00 IST)
ગુજરાતી જોક્સ - દેવસેના સેવ દેના 
ઈંદોરી બાહુબલી રાત્રે દુકાન બંદ કરીને ઘરે આવ્યુ અને
ભોજન કરવા બેસ્યો 

ભોજનમાં સ્વાદ ન આવતા

પત્ની  देवसेना થી બોલ્યો 
 
सुनो देवसेना
 
थोड़ी सेंव देना...
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર