ગુજરાતી જોક્સ - બહુ મજેદાર જોક્સ

સોમવાર, 24 ફેબ્રુઆરી 2020 (16:01 IST)
ટીચર- Fox નું બહુવચન શું થાય 
છાત્ર- winter 
ટીચર- ડોબા- Fox એટલે શિયાળ
છાત્ર- ડોબી Winter એટલે શિયાળો 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર