ગુજરાતી જોક્સ- અમારા ગામમાં પહેલો રેડિયો મારા પાપા લાવ્યા હતા

સોમવાર, 17 ફેબ્રુઆરી 2020 (17:46 IST)
પત્ની- અમારા ગામમાં પહેલો રેડિયો 
મારા પાપા લાવ્યા હતા 
 
પતિ- આપણી મા વિશે વાતોં નહી 
બોલાય દીકરી 
 
પછી પતિદેવની જોરદાર થઈ ધુલાઈ 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર